Stějně jako stěhování, tak i malování je činností, která vyžaduje spoustu pracovního úsilí, času a trpělivosti. Říkáte si, že je to snadná činnost, kterou sami zvládnete. Věříme že ano, ale počítejte s tím, že je třeba připravit povrch pro malování, přesunout nábytek na místo, kde nejméně překáží, olepit věci, které by mohla malba znečistit, no prostě vše dobře nachystat.

Když už to všechno máte připravené a vymalované, říkáte si, že máte vyhráno. Jenže ještě je třeba vše uklidit a vrátit nábytek na původní místo. Není to nic, co byste nezvládli, ale pokud Vám na tuto činnost schází čas - nabízím malování bytových i nebytových prostor včetně přípravy a následného úklidu.